داور بسکتبال

ترجمه آخرین نسخه کتاب قانون بسکتبال، کتاب قانون بسکتبال سه نفره و ویدیو آموزش رسمی قوانین بازی  و آموزش داوری و مکانیک حرکت داوران

انتشار آخرین نسخه کتاب تفسیر قوانین داوری

تفسیر قوانین داوری بسکتبال مرجعی برای بازیکن، سرمربی و داور در هر دو رده زنان و مردان می باشد درک این مطلب ضروری است که قوانین بایستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش قوانین بازی بسکتبال

تغییر قوانین بازی بسکتبال در فصل ۲۰۲۰ – FIBA

ترجمه: خانم صنم نظامی

گوینده: آقای سعید نظامی

آموزش قوانین بازی بسکتبال

قوانین رسمی بازی – بسکتبال – FIBA

آموزش قوانین بازی بسکتبال

قوانین رسمی بازی – FIBA 3×3

آموزش داوری

مکانیک داوری ، علایم داوری