پایگاه تخصصی بسکتبال ایران

IRAN BASKETBALL HOUSE

خانه بسکتبال ایران

خدا را شاکریم که توفیق خدمت‌گزاری در بسکتبال را برای تیم «خانۀ بسکتبال ایران» فراهم فرموده است.

به پایگاه تخصصی خانۀ بسکتبال ایران خوش آمدید

وب سایت خانه بسکتبال ایران، به منظور توسعه و ارتقاء بسکتبال ایران راه‌اندازی شده، و برای معرفی پایگاه‌های تخصصی بسکتبال در مراکز استان‌ها و شهرها، آمادگی دارد.

در وب سایت خانه بسکتبال ایران، پایگاه‌های امن و قابل اعتمادی را برای جامعۀ فهیم بسکتبال گردآوری می‌کنیم و با کادری مجرب و افراد فرهیخته و متخصصان بسکتبال، همچنین با احترام به مخاطبان در جهت نیل به ارزش‌های والای آموزشی، فنی، فرهنگی و اجتماعی در دسترس همگان قرار می‌دهیم.

درباره ما