بخش آتلانتیک یکی از سه بخش در کنفرانس شرقی انجمن بسکتبال ملی (NBA) است. این بخش در ابتدای فصل 1970-71 زمانی که لیگ از 14 به 17 تیم گسترش یافت، ایجاد شد. این بخش شامل پنج تیم است:

  1. بوستون سلتیکس
  2. بروکلین نتس
  3. نیویورک نیکس
  4. فیلادلفیا 76ers
  5. تورنتو رپتورز

Atlantic Division – بخش آتلانتیک