250,000 تومان

مربیان حرفه ای باید از هم اکنون برای آینده برنامه ریزی کنند و این مستلزم این است که در تحولات سریع و اثر گذار بر عملکرد ورزشکاران در قلمرو ورزش آگاه باشند. یکی از موضوعاتی که در چند سال گذشته توجه متخصصین علوم ورزشی و مربیان را به خود جلب کرده استعدادیابی ورزشی است و امروزه خانواده¬ها به این مهم توجه ویژه ای دارند و علاقمند هستند که استعداد فرزندان آن‌ها در ورزش شناسایی شود.

دسته: