تالار مشاهیر

تاریخچه بسکتبال ایران

در سال 1324 فدراسيون بسكتبال ايران تاسيس شد.

در سال 1948 براي اولين بار تيم ملي ايران در المپيك لندن شركت كه بازيكنان تيم ايران افراد مشروحه ذيل بودند :
دكتر صعودي پور-حسين سروري-حسين جبارزادگان-اصغر احساسي-اسفندياري-رفعت جاه-حسين هاشمي- كارانديش-اشتري-ابوالفضل صلبي-شادمان-صادقي كه تيم ايران بازي هاي خوبي انجام داد.
https://www.irbasketball.com/wp-content/uploads/2019/02/Iran_Basketball_team_in_Olympic_1948_in_Lindon.jpg
https://www.irbasketball.com/wp-content/uploads/2017/10/history_inner_01.jpg

بازیکنان

تالار مشاهیر بازیکنان برای همه آنهای که این ورزش را انجام داده اند

https://www.irbasketball.com/wp-content/uploads/2019/02/history_2.jpg

مربیان

تالار مشاهیر مربیان برای همه آنهای که این ورزش را انجام داده اند

https://www.irbasketball.com/wp-content/uploads/2019/02/history_1.jpg

داوران

تالار مشاهیر داوران برای همه آنهای که این ورزش را انجام داده اند

https://www.irbasketball.com/wp-content/uploads/2019/02/history_3.jpg

مقامات

تالار مشاهیر مقامات برای همه آنهای که این ورزش را انجام داده اند

لطفا ما را برای کامل کردن این بخش یاری نمایید

خبرنگار خودتان باشید :

خانه بسکتبال ایران

خانه بسکتبال ایران ، پایگاه تخصصی بسکتبال ایران
محلی گرم و دوستانه برای جامعه بسکتبال ایران
ما تخصصی اطلاعات و اخبار بسکتبال را جمع آوری می کنیم
تلاش می کنیم تا درست آموزش دهیم و بسکتبال را گسترش دهیم

INSTAGRAM