140,000 تومان

از انجاییکه ورزش بسکتبال فعالیتی پر برخورد با سرعت و توان بالا همراه با پرش ها ،تغییر جهت ها رفت و برگشت ها و استارت های متناوب و پرشدت است مربیان بسکتبال در هر سطحی و با هر گروه سنی که کار می کنند باید با صدماتی که ممکن است برای ورزشکار در حین تمرین یا بازی اتفاق افتد اشنا باشند تا بتوانند ضمن شناسایی نوع اسیب اقدامات اولیه برای ارجاع و درمان را انجام دهند.
دسته: