بخش سنترال یکی از سه بخش در کنفرانس شرقی انجمن بسکتبال ملی (NBA) است. این بخش در ابتدای فصل 1970-71 زمانی که لیگ از 14 به 17 تیم گسترش یافت، ایجاد شد. این بخش شامل پنج تیم است:

  1. شیکاگو بولز
  2. کلیولند کاوالیرز
  3. دیترویت پیستونز
  4. ایندیانا پیسرز
  5. میلواکی باکس

Central Division – بخش مرکزی