تغییرات قوانین رسمی بسکتبال فیبا که از اکتبر ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود

تغییرات قوانین رسمی بسکتبال فیبا که از اکتبر ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود

تفسیر قوانین داوری بسکتبال مرجعی برای بازیکن، سرمربی و داور در هر دو رده زنان و مردان می باشد درک این مطلب ضروری است که قوانین بایستی در عمل مورد استفاده قرار گیرد.

این قوانین در صفحه داور بسکتبال  به همت و همراهی فروغ برزمینی جمع آوری و در دسترس دانلود و مطالعه می‌باشد.

تغییرات قوانین رسمی بسکتبال فیبا که از اکتبر ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود.

 

 

MANUAL

REFEREE TRAINING

دانلود و نمایش
FIBA Official Interpretations

October 2022-v1.0

دانلود و نمایش
تالار تخصصی بسکتبال تالار داوری بسکتبال

دیدگاهتان را بنویسید