190,000 تومان

آزمون‌های میدانی و کاربردی ویژه مربیان بسکتبال

نوشته و تالیف:

دکتر علیرضا رحیمی

عضو هیات علمی دانشکاه آزاد اسلامی کرج

سپهر نصرالهی

مربی درجه یک بسکتبال

دسته: