فدراسیون بسکتبال ایران

Islamic Republic of Iran Basketball Federation

منبع سایت تخصصی خانه بسکتبال ایران؛

تاریخ ورود بسکتبال به ایران

تاریخ ورود بسکتبال به ایران دقیقاً مشخص نیست اما حدود ۱۰۰ سال پیش در سال ۱۳۹۸، بعد از جنگ جهانی اول، میرمهدی ورزنده دانشجوی ایرانی مقیم بلژیک در بازگشت به ایران، بنیان ورزش‌های مدرن مثل والیبال و بسکتبال را در مدارس پایه‌گذاری کرد.

از سویی گفته می‌شود بسکتبال در همان سال‌ها، نخستین بار توسط سربازان و مستشاران خارجی به عنوان ورزش وارداتی در کنار فوتبال و والیبال، به داخل مرزهای ایران رسید.

معلمان آمریکایی، دستۀ دیگری از کسانی هستند که گفته می‌شود بسکتبال را به دانش‌آموزان مدارس ۱۰۰ سال پیش معرفی کردند.

اولین-تیم-بانوان-ارامنه-بسکتبال فدراسیون بسکتبال ایران
اولین سند

تصویری از دختران بسکتبال ارامنۀ جلفا اصفهان

تصویری از دختران بسکتبال ارامنۀ جلفا اصفهان در سال ۱۳۰۲ ه.ش، اولین سند معتبری است که در ادامۀ روایت‌های ورود بسکتبال به ایران وجود دارد. این تصویر در کتابی تاریخی در شورای خلیفه‌گری ارامنه موجود است که روی آن تاریخ ۱۹۲۳ ثبت شده است. پناهنده‌های ارمنی سال‌ها، قبل و بعد از دولت شوروی، در شهرهای مختلف ایران ساکن شدند و در هنر و طلاسازی جایگاه بالایی داشتند.

ادامه مطلب

روسا و سرپرستان فدراسیون بسکتبال در تونل زمان

از زمان تاسیس تاکنون

منبع سایت  تخصصی خانه بسکتبال  ایران
کاظم رهبری
سال 1324
مهندس فرهی
سال 1327
میر ریاحی
سال 1327
تیمسار گل پیرا
1328 سال
- شاملو
سال 1330
ضیاالدین شادمان
سال 1330
مصطفی سلیمی
سال 1338
حسین سرودی
سال 1341
ضیاالدین شادمان
سال 1344
تقی وصالی
سال 1346
دکتر بهمن
سال 1346
حسین نخعی
سال 1347
فریدون صادقی
سال 1352
- مصباح زاده
سال 1354
کمال مشحون
سال 1356
محمود مشحون
سال 1357
بیژن قهرمانلو
سال 1358
ناصر صدری
سال 1358
محمود مشحون
سال 1358
علی مقدسیان
سال 1359
ناصر بیگلری
سال 1364
محمود مشحون
سال 1368
مهرداد آگین
سال 1373
علی غضنفری
سال 1376
محمود مشحون
سال 1381
رمضانعلی دولو
سال 1393
محمود مشحون
سال 1394
رامین احمدی طباطبایی
سال 1396