فدراسیون بسکتبال ایران

Islamic Republic of Iran Basketball Federation

منبع سایت تخصصی خانه بسکتبال ایران؛

تاریخ ورود بسکتبال به ایران

تاریخ ورود بسکتبال به ایران دقیقاً مشخص نیست اما حدود ۱۰۰ سال پیش در سال ۱۳۹۸، بعد از جنگ جهانی اول، میرمهدی ورزنده دانشجوی ایرانی مقیم بلژیک در بازگشت به ایران، بنیان ورزش‌های مدرن مثل والیبال و بسکتبال را در مدارس پایه‌گذاری کرد.از سویی گفته می‌شود بسکتبال در همان سال‌ها، نخستین بار توسط سربازان و مستشاران خارجی به عنوان ورزش وارداتی در کنار فوتبال و والیبال، به داخل مرزهای ایران رسید.معلمان آمریکایی، دستۀ دیگری از کسانی هستند که گفته می‌شود بسکتبال را به دانش‌آموزان مدارس ۱۰۰ سال پیش معرفی کردند.

اولین سند

تصویری از دختران بسکتبال ارامنۀ جلفا اصفهان

تصویری از دختران بسکتبال ارامنۀ جلفا اصفهان در سال ۱۳۰۲ ه.ش، اولین سند معتبری است که در ادامۀ روایت‌های ورود بسکتبال به ایران وجود دارد. این تصویر در کتابی تاریخی در شورای خلیفه‌گری ارامنه موجود است که روی آن تاریخ ۱۹۲۳ ثبت شده است.

پناهنده‌های ارمنی سال‌ها، قبل و بعد از دولت شوروی، در شهرهای مختلف ایران ساکن شدند و در هنر و طلاسازی جایگاه بالایی داشتند.

ادامه مطلب

روسا و سرپرستان فدراسیون بسکتبال در تونل زمان

از زمان تاسیس تاکنون

منبع سایت  تخصصی خانه بسکتبال  ایران

کاظم رهبری
سال ۱۳۲۴

مهندس فرهی
سال ۱۳۲۷

میر ریاحی
سال ۱۳۲۷

تیمسار گل پیرا
۱۳۲۸ سال

شاملو
سال ۱۳۳۰

ضیاالدین شادمان
سال ۱۳۳۰

مصطفی سلیمی
سال ۱۳۳۸

حسین سرودی
سال ۱۳۴۱

ضیاالدین شادمان
سال ۱۳۴۴

تقی وصالی
سال ۱۳۴۶

دکتر بهمن
سال ۱۳۴۶

حسین نخعی
سال ۱۳۴۷

فریدون صادقی
سال ۱۳۵۲

مصباح زاده
سال ۱۳۵۴

کمال مشحون
سال ۱۳۵۶

محمود مشحون
سال ۱۳۵۷

بيژن قهرمانلو
سال ۱۳۵۸

ناصر صدری
سال ۱۳۵۸

محمود مشحون
سال ۱۳۵۸

علی مقدسیان
سال ۱۳۵۹

ناصر بیگلری
سال ۱۳۶۴

محمود مشحون
سال ۱۳۶۸

مهرداد آگین
سال ۱۳۷۳

علی غضنفری
سال ۱۳۷۶

محمود مشحون
سال ۱۳۸۱

رمضانعلی دولو
سال ۱۳۹۳

محمود مشحون
سال ۱۳۹۴

رامین احمدی طباطبایی
سال ۱۳۹۶