رایگان

این کتاب در سال 1363 به همت مسئولین فدراسیون وقت ترجمه و چاپ شد، متن زیر قسمتی از پیشگفتار کتاب است.

مینی بسکتبال، گذشته از آنکه مانند هر ورزش گروهی دیگر به پرورش روحیه و جشم سالم در بازیکن پردازد، سرگرم کننده است و رشد عمومی کودک را سرعت می‌بخشد. این ورزش مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان در کشورهای گوناگون جهان قرار گرفت، به طوری که امروزه بیش از 72 کشور در این زمینه فعالیت می‌کنند و در کشورما، مینی بسکتبال به خوبی شناخته شده نیست و لزوم شناساندن آن کاملا احساس می‌شود. از این رو، برای شناساندن این ورزش به کودکان و نوجوانان ایران، به ترجمه این کتاب پرداختم.

شناسه محصول: minibasketball001 دسته: