نایب رئیس پیشنهادی داوری استعفا کرد

نایب رئیس پیشنهادی داوری استعفا کرد

علیرضا فتحی‌نیا رئیس هیئت بسکتبال استان اردبیل که توسط جواد داوری یکی از نامزدهای ریاست مجمع فدراسیون بسکتبال به عنوان نایب رئیس معرفی شده بود از این سمت پیشنهادی استعفا کرد.

فتحی‌نیا دیروز در نامه‌ای رسمی استعفای خود را ارائه داد.

بر اساس اساسنامه انتخابات، نامزدهای ریاست باید موقع نامنویسی، نایب رئیس خود را معرفی کنند. به این ترتیب داوری باید به فکر نایب رئیس دیگری باشد.

دیدگاهتان را بنویسید