معرفی کتاب‌های رضا مهندسی / اصول یادگیری حرکت در بسکتبال

معرفی کتاب‌های رضا مهندسی / اصول یادگیری حرکت در بسکتبال

پژوهشی در زندگی چهر‌ه‌ها، آثارعلمی، آموزشی و نشر کتاب در تاریخ بسکتبال ایران

معرفی کتاب‌های رضا مهندسی / اصول یادگیری حرکت در بسکتبالکتاب «اصول یادگیری حرکت در بسکتبال»، سومین ترجمه از مجموعۀ کتاب‌های آموزشی رضا مهندسی، مؤلف و مترجم بسکتبال است.
این کتاب ترجمۀ کتاب «مووینگ اند لِرنینگ» نوشته آقای بِوِرلی نیکولس است و آشنایی با نوعی از متدهای آموزش در بسکتبال است که از دریچۀ یادگیری حرکتی و مفاهیم حرکتی سعی دارد تا فعالیتهای تدریجی بسکتبال را برای کودکان ۵ سال به بالا درسطح مدارس ابتدائی، طراحی و‌ اجرا کند.
بعداز مطالعه این کتاب و بکارگیری آن باید:
1- تغییرات و اصلاحاتی که برای بازیِ موفق در مدرسۀ ابتدایی لازم است را تشخیص دهیم.
2- مهارت‌های بسکتبال و کاربرد آنها در بسکتبال را تجزیه کرده و تمرینهای مناسب را برای بهبود و توسعه این مهارت‌ها طراحی کنیم.
3- مفاهیم حرکتی مهم در بازی بسکتبال را تشخیص داده و اعمالی که سبب بهبود این مفاهیم می‌شود را پیشنهاد بدهد قبل از اینکه آنها را به تدریج در بسکتبال فرا بگیرد.
4- یکسری فعالیت‌هایی که طی سال‌های بالاتر در مدارس ابتدایی به شکل تصاعدی سخت‌تر می‌شود باید تشریح شوند تا منجر به بهبودی و پیشرفت بازی بسکتبال شوند.

این کتاب برگرفته از کمک‌های فکری و آموزشی 24 مربی و استادان دانشگاههای آمریکاست که نویسنده را در جمع‌آوری مطالب یاری کرده‌اند.

 

جاذبه‌های بسکتبال زیاد است و شامل «مبارزه طلبی» و «دعوت به رقابت با فرد یا افراد» می‌شود. بازیکنان باید بتوانند انواع مهارت‌های کنترل توپ شامل؛ پاس، دریافت توپ، شوت و دریبل را اجرا کنند. بدوند، بپرند، تغییر مسیر دهند، پیوت، توقف و شروع کنند زیرا این عوامل در ترکیب با مهارت‌های کنترل توپ در مواقع حمله و دفاع مورد نیاز است.

معرفی کتاب‌های رضا مهندسی / اصول یادگیری حرکت در بسکتبال

در ترجمۀ کتاب، مهندسی با جداولی که در صفحات کتاب ترسیم شده است، «مفاهیم حرکتی» را بسیار قابل فهم نمایش می‌دهد.

در مفاهیم حرکتی جدول الف، «فضا»، «اطلاعات بدنی» و «کیفیت‌های حرکتی» قرار دارد. در اطلاعات بدنی «برای استفاده از قسمت‎های مختلف بدن که به طور ویژه در اجرای مهارت‌ها بکار می‌روند و برای بعضی از قسمت‌های بدن در ارتباط با سایر قسمت‌هاست» اشاره شده است.

اختلاف و تنوع زیادی در قد و هیکل بازیکنان مدارس ابتدایی ممکن است مشاهده شود و لذا باید بازیکنان با یکدیگر از نظر اندام و قد و هیکل جور باشند همان‌گونه که در عکس نمایش داده شده است.
این کتاب تابستان 1373 توسط انتشارات ماجد روانۀ بازار کتاب شد.

دیدگاهتان را بنویسید