250,000 تومان

این کتاب داستان چند زندگی است تا دیگران بخوانند و نویسنده‌های بعدی در آثارشان استفاده کنند. مجموعه‌ای از زندگینامه، شرح حال و گفت و گو با افراد که شخصیت، خلق و خو، اوضاع محیط، کلیت جامعۀ در هر دوره‌ای، تجربیات و فعالیت‌های فرد را در بسکتبال ایران بیان می‌کند.

نویسنده: افشین رضاپور

تعداد صفحه: 450 صفحه

سال چاپ: 1399