Able to do it all (coll)

توانایی كامل برای اجرای اكثر حركات و مهارت‌ها در بسكتبال

دسته بندی: برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید