گفت و گوى افشين رضاپور با دكتر رضا شجيع

گفت و گوى افشين رضاپور با دكتر رضا شجيع

سرى جديد گفت و گوهاى راديو تصويرى سايت خانه بسكتبال ايران

ضرورت ها و نيازهاى بسكتبال ايران چيست؟

آينده بسكتبال در دولت سيزدهم

در گفت و گوى افشين رضاپور با دكتر رضا شجيع (جامعه شناس ورزش) قسمت دوم
دوشنبه ساعت23 – 15 شهریور 1400

امشب با دکتر شجیع مباحث هفته قبل را دنبال می‌کنیم:

سواد بسکتبال

پاداش قهرمانان

رقابت‌های ملی بین‌المللی

نوآوری پژوهش‌های علمی

مشاهده قسمت اول مدل توسعه ورزشکاران

برنامه‌های تصویری رادیو بسکتبال

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید