ویژه برنامه تحليل بازی‌های بسکتبال المپیک توکیو – ژاپن / ایران در برابر آمریکا

ویژه برنامه تحليل بازی‌های بسکتبال المپیک توکیو - ژاپن / ایران در برابر آمریکا

خانه بسکتبال ایران؛ تحليل بازی‌های بسکتبال المپیک توکیو – ژاپن، بعد از بازی ساعت ٢٣ در سايت خانه بسكتبال ايران، تیم بسکتبال ایران در برابر آمریکا

کارشناسان شب دوم تحلیل بازی ایران و آمریکا

علیرضا زهی

مهدی کامرانی

آنالیز و تحلیل علیرضا امیری و اجرای رضا طاهری

برنامه تصويرى راديو بسكتبال – صدای ما فراتر از خانه ماست

دیدگاهتان را بنویسید