190,000 تومان

کتاب «100 سال بسکتبال» با مروری کوتاه و مطالعه‌ای بر سیر تاریخی بازی در تاریخ مردم شناسی آغاز می‌شود که در آن به اهمیت «بازی با توپ» قبل از میلاد اشاره شده است. این بازی‌ها اغلب هویتی آیین گونه داشتند. آیین‌ها بُعدی از فرهنگ هستند و می‌توان آنها را وجهی نمادین از فعالیت‌های اجتماعی دانست که ماهیت مهارتی ندارند. تعدادی از این آیین‌ها در قالب بازی‌های گروهی درآمدند و نام‌هایی روی آنها گذاشته شد که از ماقبل تاریخ تاکنون برای ما آشنا هستند.

نویسنده: افشین رضاپور

تعداد صفحه: 356 صفحه

سال چاپ: 1398

با مطالعۀ کتاب 100 سال بسکتبال ممکن است به مواردی برخورد کنید که خالی از تناقض و ابهام نیست و آن به این دلیل است که اطلاعات تاریخی در موارد بسیار نادری به صورت کلی روایت شده و تاریخ رویدادها معمولاً متفاوت ثبت یا گفته شده است. با این حال حتی تضاد در تحلیل تاریخی بر سر یک موضوع بر پویایی آن افزوده است هر چند در یک بررسی تاریخی که برخی دیدگاه‌های اجتماعی در آن مستتر است، پایانی وجود ندارد.