100,000 تومان

نگاهی به روابط عمومی، رسانه های ورزشی و اجتماعی

نویسندگان: افشين رضاپور، هاله يارمحمدى

تعداد صفحه: 112 صفحه
سال چاپ: 1399