130,000 تومان

نویسنده: افشین رضاپور

تعداد صفحه: 172 صفحه

سال چاپ: 1398

داستان‌هايی از المپيك‌ها و جام جهانی‌ها كه رويداد دوم، با همۀ نزديكی‌اش به عصر ما، ساكت و خاموش به ما نگاه می‌کند و شاید منتظر است تا حرف‌هايش از دل تاريخ 10 سالۀ حضور ايران در جام جهانی بيرون كشيده و با آيندگان در ميان گذاشته شود. و اين كتاب دربارۀ همين حرف‌هاست. در آستانۀ حضور بسکتبال ایران در سومين المپيك بعد از پشت سر گذاشتن سه جام جهانی.