تاریخچه بسکتبال جهان

داستان پیدایش بسکتبال

بسکتبال در سال 1891 در اسپرینگ فیلد ماساچوست توسط معلم تربیت بدنی کانادایی به نام جیمز نایسمیت ابداع شد.