تاریخچه بسکتبال جهان

بسکتبال در سال ۱۸۹۱ در اسپرینگ فیلد ماساچوست توسط معلم تربیت بدنی کانادایی به نام جیمز نایسمیت ابداع شد.

داستان پیدایش بسکتبال