سیستم/5_out motion offense

سیستم/5_out motion offense

ین سیستم به این معنی است که تمامی پنج بازیکن بیرون قوس سه امتیازی قرار می‌گیرند.

بازیکنان باید در 5 نقطه از زمین حریف قراربگیرند؛

کرنر چپ

وینگ چپ

کرنر راست

وینگ راست و رأس

ازاین offense در مقابل دفاع‌های منطقه‌ای استفاده می‌شود تا زمانی که آنها در منطقه رنگی تجمع می‌کنند بازیکنان مهاجم با شوت‌های 3 امتیازی کسب امتیاز کنند.

برای بهره‌برداری بهتر از این سیستم باید بازیکنان شوتزن خوبی داشته باشیم، حتی بازیکنان پوزیشن 4 و 5 هم باید از شوت خوبی برخوردار باشند.

نکته بعدی در ارتباط با این سیستم لمس توپ توسط هر5 بازیکن است.

در واقع با تعداد پاس زیاد و سرعت چرخش توپ بالا باید دفاع را دچار مشکل کرد و شرایط open shot ایجاد شود.

یکی دیگر از مراحل استفاده از این سیستم، بازیکنانی هستند که قابلیت نفوذ بالایی دارند و می‌توانند با برش به سمت حلقه امتیاز بگیرند و یا با نفوذ و پاس به بیرون شرایط شوت زدن را برای هم‌تیمی‌های‌شان ایجاد کنند.

از این سیستم معمولاً تیم‌هایی که در پوزیشن‌های 4 و 5 بازیکنان کوتاهتری دارند بیشتر استفاده می‌کنند.

یکی از نکات مهم برای موفقیت در این سیستم استفاده از هندآف است.

مربی و آنالیزور بسکتبال
علیرضا امیری

 

دیدگاهتان را بنویسید