جام جهانی بسکتبال و فلسفه فیبا

جام جهانی بسکتبال و فلسفه فیبا

درجه‌بندی غیر اصولی

سوریه که ما در پنجره‌های فیبا آسیا کاپ به این تیم باختیم، از تیم‌های درجه دو آسیا بود یا درجه سه؟

بجرین که ما در پنجره‌ها جام جهانی این تیم را بردیم، از تیم‌های درجه دو آسیاست یا سه؟

فلسفه جام جهانی بسکتبال پس از دوره ۲۰۱۴ به این صورت تغییر کرد؛

درگیر کردن تعداد بیشتر تیم‌ها در یک رویداد جهانی.

به این ترتیب؛

از سال ۲۰۱۷ پنجره‌های انتخابی جام جهانی در بازه ۱۵ ماهه باز شد.

بعد از پشت سر گذاشتن جام جهانی دوره ۲۰۱۹، آغاز بازی‌های انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱ و هم اینک در جریان پنجره‌های انتخابی ۲۰۲۳ جام جهانی، در آستانه سال ۲۰۲۲ و پس از ۵ سال که از نخستین پنجره‌های فیبا منطقه‌ای و جهانی گذشت، در شرایط جدید، درجه‌بندی کردن تیم‌ها بسان سابق (خودم هم انجامش می‌دادم) کار دشواری می‌نماید.

کاری که فیبا مخالف آن است و با فلسفه جدید بازی‌ها به دنبال ایجاد شانس‌های بیشتر برای تیم‌ها به ویژه آسیایی‌ها و آفریقایی‌هاست.

تیم‌ها در این شیوه برگزاری به نسبت گذشته «جا» افتاده‌اند و نمی‌توان بازی بعدی هر تیم را بر اساس سوابق و نتایج قبلی آنها ارزیابی کرد.

نظیر باخت آمریکا به مکزیک در همین پنجره اول فیبا آمریکا.

با درجه‌بندی تیم‌ها؛ آمریکا و مکزیک کجا قرار می‌گیرند؟

تیم استرالیا با تیم سوم خود به ایران آمد و به تیم ملی ما باخت. آیا بعد از آن برد تیم ایران به عنوان تیم «درجه یک» جهان و المپیک معرفی شد؟

پنجره‌های جام جهانی به سمتی باز می‌شود که هر دوره با توجه به تغییرات تیم‌ها در همان دوره قابل ارزیابی است. به طور مثال تغییرات تیم ملی در پنجره اول کم نبود. نصف نفراتی که در المپیک بازی کردند در بازی با بحرین غایب بودند.

فیبا فلسفه جدید جام جهانی از سال ۲۰۱۷ را برای بحث‌های غیر اصولی یا خوانش درجه‌بندی تیم‌ها تنظیم نکرد بلکه این طرح علاوه بر مزایای پرشماری که با درگیر کردن تیم‌های جهان در یک رویداد دارد، بازیکنان بین‌المللی بیشتری می‌سازد و به تیم‌ها بنا بر موقعیت‌شان در هر پنجره شانس‌های بیشتری برای مؤفقیت می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید