جام جهانی بسکتبال و فلسفه فیبا / درجه‌بندی غیر اصولی

جام جهانی بسکتبال و فلسفه فیبا / درجه‌بندی غیر اصولی

سوریه که ما در پنجره‌های فیبا آسیا کاپ به این تیم باختیم، از تیم‌های درجه دو آسیا بود یا درجه سه؟
بجرین که ما در پنجره‌ها جام جهانی این تیم را بردیم، از تیم‌های درجه دو آسیاست یا سه؟

فلسفه جام جهانی بسکتبال پس از دوره 2014 به این صورت تغییر کرد؛
درگیر کردن تعداد بیشتر تیم‌ها در یک رویداد جهانی.

به این ترتیب؛
از سال 2017 پنجره‌های انتخابی جام جهانی در بازه 15 ماهه باز شد.

بعد از پشت سر گذاشتن جام جهانی دوره 2019، آغاز بازی‌های انتخابی کاپ آسیا 2021 و هم اینک در جریان پنجره‌های انتخابی 2023 جام جهانی، در آستانه سال 2022 و پس از 5 سال که از نخستین پنجره‌های فیبا منطقه‌ای و جهانی گذشت، درجه‌بندی کردن تیم‌ها بسان سابق (خودم هم انجامش می‌دادم) کار دشواری می‌نماید. کاری که فیبا مخالف آن است و با فلسفه جدید بازی‌ها به دنبال ایجاد شانس‌های بیشتر برای تیم‌ها به ویژه آسیایی‌ها و آفریقایی‌هاست.

تیم‌ها در این شیوه برگزاری به نسبت گذشته «جا» افتاده‌اند و نمی‌توان بازی بعدی هر تیم را بر اساس سوابق و نتایج قبلی آنها ارزیابی کرد.
نظیر باخت آمریکا به مکزیک در همین پنجره اول فیبا آمریکا.
با درجه‌بندی تیم‌ها؛ آمریکا و مکزیک کجا قرار می‌گیرند؟

تیم استرالیا با تیم چهارم خود به ایران آمد و به تیم ملی ما باخت. آیا بعد از آن برد تیم ایران به عنوان تیم «درجه یک» جهان و المپیک معرفی شد؟

پنجره‌های جام جهانی به سمتی باز می‌شود که هر دوره با توجه به تغییرات تیم‌ها در همان دوره ارزیابی می‌شود. به طور مثال تغییرات تیم ملی در پنجره اول کم نبود. نصف نفراتی که در المپیک بازی کردند در بازی با بحرین غایب بودند.

فیبا فلسفه جدید جام جهانی از سال 2017 را برای بحث‌های غیر اصولی یا خوانش درجه‌بندی کردن تیم‌ها تنظیم نکرد بلکه این طرح علاوه بر مزایای پرشماری که با درگیر کردن تیم‌های جهان در یک رویداد دارد، بازیکنان بین‌المللی بیشتری می‌سازد و به تیم‌ها بنا بر موقعیت‌شان در هر پنجره شانس‌های بیشتری برای مؤفقیت می‌دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید