عاشق دلسوز و پاك دست بسكتبال/نصراله معينى

عاشق دلسوز و پاك دست بسكتبال/نصراله معينى

سایت خانه بسکتبال ایران؛ خبرى اندوهبار روى خبرهاى ناگوار فوت عزيزترين ياران مان.

نصراله معينى پيشكسوت بسكتبال ايران از دوران بسكتبال گرفته تا سرپرستى تيم ها، مردى مهربان بود. گشاده روى و نيك سرشت. عاشق و دلداده به مهر ياران.

معينى از پيش ما رفت اما قصه دوستى كه با هم داشتيم در ذهن و خاطرمان به نيكى باقى خواهد ماند.

درگذشت نصراله معينى را به جامعه بسكتبال تسليت مى گوييم.

عاشق دلسوز و پاك دست بسكتبال/نصراله معينى

نصراله معينى ايستاده نفر چهارم از چپ سرپرست تيم جوانان ايران در دهه ٨٠ و سالها سرپرستى تيم صباباترى را برعهده داشت.

وى با هر دو تيم قهرمان آسيا شد.

معينى بازى بسكتبال را در كرمانشاه آغاز كرد. در تهران عضو تيم شاهين با هدايت على مقدسيان بود.

وى در پى يك بيمارى سالها خانه نشين شد. تلاشهاى جانانه و فداكارانه همسر معينى در پرستارى از اين پيشكسوت بسكتبال جاى قدردانى دارد.

روحش شاد.

دیدگاهتان را بنویسید