بسکتبال باشگاههای ایران/ دهمین برد شهرداری با نمرۀ صفر «هنری»

بسکتبال باشگاههای ایران

بسکتبال باشگاههای ایران با دهمین پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان مقابل اکسون دنبال شد.


شهرداری گرگان 64

اکسون 44

خانه بسکتبال ایران – مایک رستم‌پور و کورین هنری در نیمۀ اول به ترتیب با یک امتیاز و بدون امتیاز.

هنری در تیم اکسون با 6 اقدام دو و یک پرتاب نامؤفق سه امتیازی، در زمان 14:49 دقیقه بازی، بدون کسب امتیاز به رختکن رفت.

رستم‌پور یک از 4 پرتاب آزاد را طی 15:01 دقیقه بازی در نیمۀ اول گل کرد.

هنری، بد بازی کردن خود را با 3 اقدام بی‌ثمر دیگر در آغاز نیمۀ دوم ادامه داد تا اینکه از زمین بیرون رفت و دیگر برنگشت. 23:20 دقیقه، بدون امتیاز.

رستم‌پور در ابتدای نیمه دوم دو امتیازی زد و با 8 ریباند بیرون رفت.

شهرداری گرگان پری پتی و اکسون محسن مرادخانی را در این بازی نداشتند.

بسکتبال باشگاههای ایران – نوای آرام بازی دو تیم با فرصت دادن به بازیکنان نیمکت نشین شهرداری مثل جعفری، نجفی، علی‌اکبری، همینطور کلاسنگیانی و کبیر دنبال شد در حالی که واحدی و رضایی‌فر هر کدام با 14 امتیاز روی نیمکت نشستند.

در روز بد هنری، ورکیچ هم 4 امتیاز آورد و تقی‌لو تنها امتیازآور دورقمی اکسون با 11 امتیاز بود.

 

مطالب اختصاصی بیشتر از بسکتبال ایران را در بخش بالای سبد، خانه بسکتبال ایران بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید