فدراسيون بسكتبال پرچمدارى صمد نيكخواه‌بهرامى را هم به نام خودش مصادره كرد

فدراسيون بسكتبال پرچمدارى صمد نيكخواه‌بهرامى را هم به نام خودش مصادره كرد

(پرچمدار کاروان ورزش در ستاد عالی المپیک و پارالمپیک تصویب می‌شود).

بسكتبال ايران در دوره جديد سال ٢٠٠٨ وارد المپيك شد و تا سال ٢٠١٠ كه به محبوبيت و إقبال عمومى رسيد پرچمداری كاروان ورزش در بازی‌هاى آسيايى همان سال را برعهده گرفت.

حضور صمد از المپيك ٢٠٠٨ تا پرچمدارى بازی‌های آسيايى و المپيك، دستاورد این فدراسيون نيست، همان گونه كه جمع دوستان صمد در تيم ملى نيز دستاورد اين فدراسيون به حساب نمى‌آيند.

بنابراين القاى دروغ با تكيه بر تاريخ سازى ١٥ سال پيش تا امروز بسكتباليست‌ها كه اثرات آن ادامه دارد، به رايزنى یک فدراسیون ورشکسته و بازنده در تمامی سطوح نياز ندارد بلكه بسکتبال اعتبار پرچمداری ورزش ایران را پس از سال‌ها حضور و تلاش و افتخار گرفته است.

یک المپیک، از قِبَل یک تیم ملی خوب به هر طریقی (روش فیبا، گروه بندی، نوع و کیفیت حریفان، مسیر بازی‌های جهانی و …) به تور فدراسیون نشست.

 

دیدگاهتان را بنویسید