انتخابات بسکتبال / کمیسیون‌های برنده و بازنده

انتخابات بسکتبال / کمیسیون‌های برنده و بازنده

انتخابات کمیسیون‌های ورزشکاران، مربیان و داوران فدراسیون بسکتبال در حرکتی به اصطلاح دموکراتیک در کل انتخابات (انتصخابات) مملکت ما، از طریق سامانه اعلام شد.
نکته مثبت مجامع انتخاباتی در قانون جدید، افزایش تعداد رأی دهندگان است هر چند به لحاظ آیین‌نامه‌ای کاستی‌هایی دارد اما به نسبت گذشته بهتر شده است.
در حال حاضر و با توجه به فضای کنونی انتخابات فدراسیون بسکتبال، ائتلاف چند نامزد برای کسب آرای مربیان، انتخابات اعضای کمیسیون مربیان را به نفع آنها تمام کرده است.
اعضای کمیسیون‌های ورزشکاران و داوران اما فقط به نفع یکی از نامزدهاست.
با آرای مربیان، جو سازی و شایعه هر گونه دخل و تصرف در سامانه باطل شد چون با استناد به فهرست منتسب به یک نامزد انتخابات، فقط یک مربی که نامش در گروه ائتلاف هم بود، رأی آورد و دو نفر دیگر از همان فهرست، اعضای علی‌البدل کمیسیون مربیان شدند.

دیدگاهتان را بنویسید