نکته‌هایی برای مربیان – 11/Kobe Bryan’t 10 Top Rules

نکته‌هایی برای مربیان – 11/Kobe Bryan't 10 Top Rules

چند روز پیش به «Kobe Bryan’t 10 Top Rules» برخوردیم.

مطمئن نیستیم این قوانین از کجا آمده است اما مقدار دانش در آن خوب است و بد نیست شما هم بخوانید:

  • هر روز بهتر شوید
  • اشتباه‌ها را اصلاح کنید
  • بر روی نقاط ضعف خود کار کنید
  • آنچه را که تمرین کرده‌اید اجرا کنید
  • از بزرگان درس بگیرید
  • از برد و باخت یاد بگیرید
  • ذهن آگاهی را تمرین کنید
  • بلند پرواز باشید
  • به تیم خود ایمان داشته باشید
  • قصه‌گویی را بیاموزید

انتظار نداشتیم که «داستان سرایی بیاموزیم» را در آنجا ببینیم … اگر از ما بخواهید به نظر می‌رسد برای مربیان و ایجاد انگیزه در بین بازیکنان بسیار اهمیت داشته باشد. اما کوبی به یقین می‌دانست چگونه مخاطب را مجذوب خود کند. بنابراین شاید این مهارت به او یه عنوان بازیکن خدمت کرد.

«تمرین آگاهی ذهنی» نیز جالب است. ما از دیدن آن در لیست کسی که زیر نظر فیل جکسون بازی می‌کرد تعجب نمی‌کنیم. در سال 2021، آگاهی ذهن، بخش مهمی از بازی جوانان است.

«آنچه را که تمرین می‌کنید اجرا کنید»، مهم است.

برداشت ما از این موضوع این است که کوبی برایانت به بازیکنان می‌گوید فعال‌تر باشند و اطمینان داشته باشند که زحماتی که کشیده‌اند نتیجه می‌دهد.

ما طرفدار بازیکنانی هستیم که سخت تلاش می‌کنند تا بازی خود را گسترش دهند، بنابراین تا جایی که سعی دارید، در تمرینات به نوع و موقعیت‌های شوت در مسابقات، توجه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید