22 روز تا بسكتبال دسته دو آسيا

22 روز تا بسكتبال دسته دو آسيا

تيم ملى سال ١٣٥٥

سفر اين تيم به مسابقات جام ملتهاى ١٩٧٦ هنگ كنگ لغو شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید