انتخاب بازیکنان در کمیسیون ورزشکاران

انتخاب بازیکنان در کمیسیون ورزشکاران

بر اساس قوانین جدید انتخابات رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، 6 ورزشکار در مجمع حق رأی دارند.

برای انتخاب اعضای مجمع انتخابی بسکتبال، ظرف روزهای آینده باید «کمیسیون ورزشکاران» برای انتخاب سه بازیکن مرد و سه بازیکن زن تشکیل شود.

بر اساس شنیده‌های ما ورزشکاران از بین ملی‌پوشان بسکتبال انتخاب خواهند شد.

کمیسیون‌های مربیان و داوران نیز به نوبت در روزهای آینده نمایندگان خود را در مجمع معرفی خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید