بررسی بسکتبال ایران و تیم ملی در المپیک 2020 و بعد از المپیک

بررسی بسکتبال ایران و تیم ملی در المپیک 2020 و بعد از المپیک

خانه بسکتبال ایران؛ بررسی بسکتبال ایران و تیم ملی در المپیک 2020 و بعد از المپیک

اجرا رضا طاهری

مهمانان ویژه :

سعید ارمغانی

جلال بابایی

محمدحسن واحد

برنامه تصويرى راديو بسكتبال 

دیدگاهتان را بنویسید