عکس تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶

این صفحه برای سال ۱۳۴۵ نیست بلکه بازنشر آن در سال‌های اخیر مجله‌ی کیهان ورزشی چاپ شد.
تیم ملی بسکتبال در بازی‌های آسیایی ۱۹۶۶ بانکوک.
ایران پس از سه دوره غیبت (۱۹۵۴، ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲) وارد بازی‌های آسیایی بانکوک تایلند شد.

ایستاده از چپ:
مجید توفیق، مسعود ماهتابانی، سروش نگهبان، نادر کاشانی و محمدرضا مشحون.
نشسته از چپ:
(محسن خلخالی در عکس هست در بازی‌ها غایب بود)، منصور هفت‌لنگ، محمود عدل، داود حداد و اسد برومی.

ایران در این دوره عنوان هفتم آسیا را به دست آورد.

در این دوره برای نخستین بار هدایت تیم ملی بسکتبال را دان لینهان مربی آمریکایی بر عهده داشت.

این مطلب را هم مطالعه کنید؛  فرامرز خالقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.