معیارهای اساسی گزینش مربیان

معیارهای اساسی گزینش مربیان

خانه بسکتبال ایران؛ بسکتبال ایران در سطح ملی بین دو سه تا مربی «گیر» کرده است.

این ضعف بزرگ در سطوح دیگر نیز از دهه‌های پیش تا امروز ادامه دارد و هنوز معیارهای اساسی برای توانمند کردن مربیان همچنین معیارهای ضروری برای گزینش مربیان در تیم‌های مختلف را تعیین نکرده‌ایم.

سوال

معيارهاى اساسى گزينش سرمربى تيم ملى بسكتبال كدامند؟

به طور عمده 4 شاخص؛

  • مدیریت تمرینات
  • مدیریت تدارکات تیم
  • مدیریت بازی‌ها
  • مدیریت بازیکنان

به عنوان معیارهای اساسی گزینش سرمربی تیم ملی بسکتبال شناخته می‌شود.

بنا بر توجه به این 4 کارکرد؛

توانايى ارائه كار با کیفیت

كار تيمى

مهارت‌هاى ارتباطى

توانايى يادگيرى

مهارت‌هاى مديريتى،

رهبرى و پشتيبانى از ارزش‌ها و اهداف سازمانى

در ذیل شاخص‌های اصلی گزینش سرمربیان قرار می‌گیرد.

همچنین 5 عامل؛ استراتژى بازى، شرايط فيزيكى، فنى، انگيزشى و شخصيت شناسى، شايستگی مربيان را تعیین می‌کند.

باز در زیرمجموعه این شاخص‌ها باید به؛

مديريت، ويژگى‌هاى شخصيتى، سوابق ورزشى و ويژگى‌هاى فردى، توانايى فردى، روانشناسى، جامعه شناختی، دانش و رفتار حرفه‌اى و رهبرى مربیان توجه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید