صمد کاپیتان تیم ملی بسکتبال/پرچمدار کاروان ورزش ایران

صمد کاپیتان تیم ملی بسکتبال/پرچمدار کاروان ورزش ایران

صمد نیکخواه‌ بهرامی

پرچمدار بازی‌های آسیایی 2010  گوانگجو، امروز به عنوان پرچمدار کاروان ورزش ایران در  المپیک 2020 توکیو معرفی شد.

این دومین نجربه‌ی المپیکی صمد کاپیتان تیم ملی بسکتبال پس از  المپیک 2008 پکن خواهد بود.

سلام المپیک

سلام کاپیتان

سلام پرچمدار المپیک

دیدگاهتان را بنویسید