جزییاتی از درآمدزایی چند میلیاردتومانی فدراسیون بسکتبال / این بازی چند؟

فدراسیون بسکتبال

پارسال فدراسیون بسکتبال به دلیل کرونا، لیگ برتر بسکتبال باشگاههای ایران را قبل از پلی‌آف تعطیل کرد. بعد از تعطیلی مسابقات یکی از مباحثی که مطرح شد، مسائل مالی بود که چندان شفاف نبود.

سایت خانه بسکتبال ایران به نقل از کاوش بسکتبال، امسال مسابقات بسکتبال مردان باشگاههای ایران با ورودیه 110 میلیون تومانی تیم‌ها به فدراسیون آغاز شده که مبلغ قابل توجهی است.

بدون احتساب دو تیم نظامی نیروی زمینی و رعدپدافند مشهد، اگر فدراسیون از هر کدام از 14 تیم دیگر 110 میلیون تومان گرفته باشد، به عبارتی می‌کند یک میلیارد و 540 میلیون تومان.

تیم‌های میزبان بابت هر میزبانی باید 3 میلیون تومان اضافه‌تر بدهند. به طور مثال اگر تیم نیروی زمینی میزبان 7 بازی در نیم فصل باشد باید 21 میلیون تومان به غیر از 110 میلیون تومان پول ورودیه به فدراسیون پرداخت کند که مجموع این مبالغ از همۀ تیم‌ها رقم قابل توجهی می‌شود.

اگر 7 درصد قرارداد بازیکنان که سهم فدراسیون است را کم کنیم باز هم به رقم قابل توجهی می‌رسیم. به طور مثال چنانچه 7 درصد کل قرارداد بازیکنان یک تیم را 200 میلیون تومان محاسبه کنیم و به فرض 10 تیم، هر کدام این مبلغ را پرداخت کنند به عبارتی می‌کند 2 میلیارد تومان.
 فدراسیون بسکتبال

تا اینجا درآمد فدراسیون بسکتبال از تیم‌ها به حدود 5 میلیارد تومان می‌رسد.

اما درآمدهای دیگری هم وجود دارد.

شرکت مات، اسپانسر فدراسیون است که قرارداد مالی این شرکت با فدراسیون بسکتبال شفاف نیست. مات، 80 درصد تبلیغات و پخش تلویزیونی را در اختیار دارد. تنها 20 درصد متعلق به تیم میزبان است.

به طور مثال اگر رعد پدافند مشهد میزبان است، از 10 فضای تبلیغاتی پیرامون زمین دو فضا در اختیار میزبان و بقیه سهم مات است.

هر بازیکن خارجی برای صدور کارت بازی در ایران، باید مبلغ 15 میلیون تومان به فدراسیون بسکتبال پرداخت کند. علاوه بر این، 7 درصد قرارداد این بازیکنان نیز سهم فدراسیون می‌شود.

یعنی اگر بازیکنی به طور مثال 5 هزار دلار در ماه قرارداد دارد، 350 دلار را باید باشگاه به حساب فدراسیون واریز کند.

از این درآمدها، بیشترین مخارج فدراسیون بسکتبال در بخش داوری است که در مجموع بازی‌های یک فصل به 600 میلیون تومان هم نمی‌رسد.

این در حالی است که با متمرکز شدن بازی‌ها، بسیاری از هزینه‌های دوره‌های برگزاری لیگ برتر را نداریم مثل مسافرت داوران تهرانی به شهرهای مختلف را. با این وجود وقتی از زبان داوران و ناظران می‌شنویم هنوز پول‌های فصل پیش و پیش‌ترها را از فدراسیون طلبکارند، می‌پرسیم درآمدزایی چندین میلیاردی فدراسیون بسکتبال از باشگاهها، کجا خرج می‌شود؟

مطالب اختصاصی بیشتر از بسکتبال ایران را در بخش بالای سبد، خانه بسکتبال ایران بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید