حرف‌های جمشیدی از یک نگاه انسانی است

حرف‌های جمشیدی از یک نگاه انسانی است

سایت خانه بسکتبال ایران؛ مربیانی که با نگاه صنفی به بسکتبال آسیب می‌زنند

نگاه صنفی چند تا مربی بسکتبال که به واسطه‌ی نشستن روی نیمکت تیم باشگاهی و یک تیمی هم در رده‌های سنی به او بدهند تا شروع کند به کلی گویی که آی نقدها در مورد تیم ملی بسکتبال احساسی است!

در حالی که حرف‌های محمد جمشیدی، تآکید بر بازگرداندن خصلت‌های انسانی به تیم ملی است.

لطماتی که بسکتبال از «کلی‌گویی‌های زیربارِ مسئولیت در رو» برخی مربیان در مواجهه با واقعیت‌های بسکتبال خورد کم نیستند. ادبیات کباب من سرجاش باد بخوره و نسوزه و حالا دو دقیقه دیرتر بخورمش سرد نشه، محتوای کلی این حرف‌های به اصطلاح بچه گول زنک است که چون مربی هستیم باید هوای مربی را داشته باشیم.

کدام مربی؟ چرا بازتعریف درستی از مربی ندارید؟

چرا وقت و سرمایه و انرژی را باید دست یکی داد که هیچ‌گونه پاسخگویی در قبال اعمال و رفتار سوءگیری‌های خود علیه دیگران ندارد و سرمایه‌های‌مان را نابود کرد؟

بهترین نقد در خصوص جریانات اخیر تیم ملی را محمد جمشیدی از بدنه‌ی همین تیم ملی صورت داده و حمایت از جمشیدی بر همه ما واجب است.

One thought on “حرف‌های جمشیدی از یک نگاه انسانی است

دیدگاهتان را بنویسید