وقتی فدراسیون تاریخ بسکتبال را تحریف می‌کند / 77 سال به جای 100 سال

وقتی فدراسیون تاریخ بسکتبال را تحریف می‌کند / 77 سال به جای 100 سال

فدراسیون بسکتبال در اقدامی عجیب برگزاری رویداد آل‌استار را به بعد از 77 سال در تاریخ بسکتبال ایران نسبت داد.

جمعه گذشته رویداد آل‌استار فدراسیون بسکتبال در تالار آزادی برگزار شد. در اقدامی عجیب از سوی فدراسیون بسکتبال، این رویداد برای نخستین بار به بعد از 77 سال نسبت داده شد در حالی که بسکتبال ایران تاریخ 100 ساله دارد.
از زمان عضویت فدراسیون بسکتبال ایران در فدراسیون جهانی (فیبا)، 77 سال می‌گذرد اما آیا 77 سال پیش مگر ما آل‌استار برگزار کرده بودیم که حالا بخواهیم فقط روی تاریخ عضویت بسکتبال در فیبا تأکید کنیم؟

جالب اینجاست از برخی شخصیت‌های بسکتبال به عنوان مفاخر بسکتبال نام برده می‌شود که پیش از سال 1325 به این ورزش خدمت کردند. اگر تاریخ بسکتبال ایران را با عضویت در فیبا تنظیم کنیم، یکسری نام‌ها مثل فریدون شریف‌زاده از بنیانگذاران بسکتبال ایران قاعدتاً نباید در تاریخ 77 ساله‌ی بسکتبال جای بگیرند!

بسکتبال ایران تاریخ 100 ساله دارد. بر اساس مستندات تاریخ ارامنه، تصویری از دختران بسکتبالیست ارامنه جلفا اصفهان، ورود بسکتبال به ایران را نشان می‌دهد. امضای تصویر 1923 (1302 خورشیدی) است. من در کتاب 100 سال بسکتبال که در سال 1396 چاپ شد، علاوه بر روایات متعدد در خصوص ورود بسکتبال به ایران، عکس دختران ارمنی را به عنوان سند گویای تاریخ بسکتبال ایران منتشر کردم.
پس از این تاریخ مستندات دیگری سال‌ 1308 در مدرسه فردوسی مشهد موجود است. تا اینکه می‌رسیم به شریف‌زاده، نیکو، رهنما، جبارزادگان، سرودی و … که بیش از 77 سال پیش بسکتبال را برای ما به یادگار گذاشتند. ما نمی‌توانیم همزمان بسکتبال را به یک تاریخ و شخصیت‌های بسکتبال را به یک تاریخ دیگر نسبت بدهیم. بسکتبال و شخصیت‌های بسکتبال ایران در تاریخ 100 ساله جای می‌گیرند.

با این حال اصرار فدراسیون بسکتبال با تأکید بر «آل‌استار بعد از 77  سال برگزار شد» (عضویت در فیبا)، مشخص نیست. این خود تحریف تاریخ 100 ساله بسکتبال است همچنین مخدوش کردن چهره‌ی افرادی که بیش از 77 سال پیش نقش بنیانگذاران و پایه‌گذاران بسکتبال را در تاریخ این ورزش ایفاء کردند.

تحریف تاریخ در فدراسیون بسکتبال در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهایی مثل بلغارستان و صربستان، در سال و ماههای گذشته 100 سالگی بسکتبال خود را جشن گرفتند. فیبا سال 1991، صد سالگی بسکتبال را اعلام کرد که نقطه‌ی عطف این ورزش، با سابقه‌ی دیرینه‌ی آن بشمار می‌رفت. فیبا همواره برای شکوه و جلال بسکتبال به بیشتر شدن سال‌های بعد از ابداع این ورزش توجه دارد بسان امسال که روی 133 سالگی ابداع جیمز نایسمیت می‌بالد. آن وقت فدراسیون درصدد کوچک کردن بسکتبال ایران است.

دوگانگی عجیب فدراسیون بسکتبال در 100 سالگی این ورزش در ایران (1402 – 1302)، که فقط به عضویت در فیبا و سن 77 سالگی این عضویت تأکید می‌کند، عجیب است.

دیدگاهتان را بنویسید