بسکتبال سه نفره با رویکرد رسانه‌ای فیبا

بسکتبال سه نفره با رویکرد رسانه‌ای فیبا

سایت خانه بسکتبال ایران؛ بر خلاف عناوین و القابی که توسط رسانه‌ها به برخی بازیکنان دختر داده می‌شود اما در آنجا هیچ مزیت فردی نیست.

در سه سال و نیم گذشته تعداد بازیکنان در سفرهای بین‌المللی مشابه بود. با تفاوت خیلی کم. پیش از آن نیز این نسل از بازیکنان در مسافرت‌های ملی و بازی‌های تدارکاتی همیشه با هم بودند.

با هر نتایج ضعیف یا قوی. بسکتبال سه نفره با رویکرد رسانه‌ای فیبا در بخش‌های مصاحبه یا معرفی یکی از میان تعدادی بازیکن تیم‌ها به مثابه معرفی کردن بسکتبال کشورهاست تا آنکه بهانه‌ای شود برای بیان مزیت فردی برخی بازیکنان به نسبت سایرین.

برترین‌های هر دوره از بازی‌ها بدون القاب ماشین و موشک و … به طور مجزا مشخص هستند.

آمار؛ برترین‌ها را ثبت می‌کند و القاب و عناوین بدون سندیت آماری و نتیجه داخل زمین، یک تعارف پررنگ و لعاب از سوی رسانه‌ها از جمله سایت فیبا در توصیف برخی چهره‌هاست که ممکن است پیش از برپایی هر رویدادی صورت بگیرد اما به دلیل برخوردار نبودن از منبع و مستندات تاریخی یا ملاحظات آماری، از رویکرد رسانه‌ای با هدف چهره سازی فراتر نمی‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید