روند درمان بهنام يخچالى در تيم بسكتبال روستوك

بهنام يخچالى

مصدوميت بهنام يخچالى براى روستوك يك شوك بزرگ بود.

بعد از عمل موفقيت آميز ديروز او، روستوك اميدوار است در ادامه روند بهبودى از اواسط آوريل (فروردين) ستاره ايرانى خود را در پلى آف بسكتبال بوندسليگاى دو آلمان در اختيار داشته باشد.

 

مطالب اختصاصی بیشتر از بسکتبال ایران را در بخش بالای سبد، خانه بسکتبال ایران بخوانید.

 

دیدگاهتان را بنویسید