رمز و راز لوگوی جام جهانی

رمز و راز لوگوی جام جهانی

مفهوم لوگوی جام جهانی بسکتبال 2023 از سه عنصر کلیدی نشات می‌گیرد: قلب، جام نایسمیت و سال 2023.

 قلب نماد شور و شوق برای بازی است، در حالی که جام نایسمیت رویای همه است. تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی “23” نشان دهنده سالی است که در طی آن کانون توجه در سه کشور میزبان می‌درخشد:
فیلیپین، ژاپن و اندونزی.
سه کشور میزبان همگی اشتیاق شدیدی به بسکتبال دارند و این عشق به بازی در لوگوی جدید جام جهانی تجسم یافته است. میلیون‌ها هوادار را گرد هم می‌آورد و میلیون‌ها قلب به عنوان یک قلب می‌تپند.
جام جهانی نوید یک رویداد فراموش نشدنی را می‌دهد که با رقابت‌های برجسته از 25 آگوست تا 10 سپتامبر 2023 در سه شهر مانیل، اوکیناوا و جاکارتا برگزار می‌شود.
مرحله گروهی در هر سه شهر و مرحله نهایی در شهر مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار خواهد شد. سه ملت در طول 17 روز؛ اشتیاق و رویای یکسانی خواهند داشت، سه برابر غرور و سه برابر انرژی و هیجان ایجاد می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید