گفت و گوى رضا طاهری با دكتر فریده هادوی

گفت و گوى رضا طاهری با دكتر فریده هادوی

سرى جديد گفت و گوهاى راديو تصويرى سايت خانه بسكتبال ايران

ضرورت ها و نيازهاى بسكتبال ايران چيست؟

گفت و گوى رضا طاهری با دكتر فریده هادوی

دوشنبه ساعت23 – 22 شهریور 1400

موضوع: مدیریت ورزش

مدیران ورزشی موفق ترند یا غیر ورزشی؟

چرا ما ورزشکار و مربی تربیت می کنیم اما مدیر نه؟

در بين رؤساى فدراسيون بسكتبال آیا مدیران غیربسکتبالی موفق بودند یا بسکتبالیست؟

برنامه‌های تصویری رادیو بسکتبال

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید