مهدی صفایی Mahdi Safaei

تاریخ تولدBirthday

1387/08/212008/11/11

رده سنیAge group

نوجوانانTeen

پست بازیGame post

شوتینگ گاردShooting guard

سوابقGame records

7 سال7 year

قد / وزنWeight / Height

180 / 75180 / 75

آدرس

ایران تهران تهران

بیوگرافی

I love kobe Bryant