ارسطو آباقری arastoo abagheri

تاریخ تولدBirthday

1389/11/122011/02/01

رده سنیAge group

نونهالانKid

پست بازیGame post

پوینت گاردPoint guard

سوابقGame records

1 سال1 year

قد / وزنWeight / Height

166 / 50166 / 50

آدرس

ایران تهران تهران

بیوگرافی

تجربه زیادی ندارم ولی با اشتیاق تجربه کسب می کنم