چگونه بازیکن بهتری باشیم

چگونه بازیکن بهتری باشیم

چگونه بازیکن بهتری باشیم

  • تمرین، تمرین، تمرین
  • به مربی خود گوش دهید
  • هم تیمی خوبی باشید، چه در بازی و چه روی نیمکت همراه هم باشید
  • برای بهبود در همه زمینه‌های بازی سخت تلاش کنید، نه فقط در shooting
  • بازی را یاد بگیرید؛ به عنوان یک بازیکن هرچه بیشتر درک کنید، بهتر خواهید بود

دیدگاهتان را بنویسید