مجموعه آزمون‌های جسمانی، حرکتی، مهارتی و روانی در بسکتبال

مجموعه آزمون‌های جسمانی، حرکتی، مهارتی و روانی در بسکتبال

در دنیای ورزش و تمرینات بدنی، مربیان پیوسته به دنبال بهبود عملکرد ورزشکار و کسب مدال و رکورد ورزشکاران خود هستند. در این راستا طراحی برنامه تمرینی، کنترل برنامه غذایی و مراقبت از شرایط روحی و روانی ورزشکاران در کنار آموزش تکنیک‌های خاص رشته ورزشی همیشه در دستور کار مربیان بوده است.

نظر به اینکه تمرین با هدف سازگاری ورزشکار یک فرآیند پیوسته و طولانی است و مربی باید در تمامی فصول تمرین اعم از خارج از فصل مسابقه، قبل از فصل مسابقه و حتی در فصل مسابقات از سطح آمادگی جسمانی، حرکتی، مهارتی و روانی ورزشکار آگاه شود ناگزیر نیازمند ابزاری بنام آزمون یا تست است تا از طریق آن بتوان سطح آمادگی و توانایی ورزشکار را اندازه گیری و ارزیابی کند.

در واقع نیاز به تست در زمان‌های مختلف تمرین همچون چراغی مسیر راه را برای مربی روشن و نقاط قوت و ضعیف ورزشکار را نشان خواهد داد تا مربی بتواند برنامه تمرینی خود را با هدف بهبود عملکرد ورزشکار تغییر داده و یا حتی در مواقعی برنامه تمرینی جدیدی را تجویر کند.

در این کتاب تلاش شده است که با هدف آگاهی مربیان جوان در رشته بسکتبال آزمون‌های کاربردی و میدانی که قابلیت اجرای آن‌ها در زمین بسکتبال وجود دارد معرفی گردد تا مربیان بتوانند در مراحل مختلف تمرینی و با رعایت اصول اجرای آزمون (که در فصل اول ذکر شده) قوای جسمانی، حرکتی، مهارتی و روانی ورشکاران خود را سنجش و ارزیابی کنند و از این طریق موجبات پیشرفت هرچه بیشتر، بهتر و سریعتر ورزشکار را فراهم نمایند.

مجموعه آزمون‌های جسمانی، حرکتی، مهارتی و روانی در بسکتبال

نوشته و تالیف:

دکتر علیرضا رحیمی

عضو هیات علمی دانشکاه آزاد اسلامی کرج

سپهر نصرالهی

مربی درجه یک بسکتبال

 

 

 

فروشگاه تخصصی خانه بسکتبال ایران

دیدگاهتان را بنویسید