Box and One Defense/دفاع بسکتبال 

Box and One Defense/دفاع بسکتبال 

سایت خانه بسکتبال ایران؛ Box and One Defense 🏀 دفاع بسکتبال 

دفاع Box and one در بسکتبال یک دفاع کاربردی است که اهداف مختلفی دارد و در این مطلب به چندتا ازآنها اشاره می‌کنم.

مهم ترین نکته در این دفاع، دفاع Man to man شاخص ترین مدافع از شاخص ترین بازیکن تیم حریف است، در این شرایط بازیکن مدافع باید از بازیکنی که در حمله حریف موثر است به صورت Man to man دفاع کند که به آمادگی بدنی بالایی نیاز است.

زمانی که این دفاع رخ می‌دهد به تیم تیم کننده بسیار کمک می‌کند زیرا باعث ایجاد فشار دفاعی شدید روی توپ می‌شود و ممکن است باتوپ ربایی تیم مدافع صاحب Fast break point شود یا حداقل برنامه تیم روبرو را در حمله دچار مشکل کند.

Box and One Defense/دفاع بسکتبال 

در این دفاع هر پنج بازیکن باید هوشیار باشند تا باازدست دادن توپ توسط تیم حمله کننده سریعا وارد ضدحمله شوند.

نقش دوبازیکن دفاع کننده در پایینBox:

این دوبازیکن باید در ریباند کردن و حفاظت از زیر حلقه مهارت داشته باشند و زمانی که توپ از Ball side به weak side منتقل شد مراقب آن منطقه باشند و از کرنرها محافظت کنند تا تیم حریف موقعیت open shot پیدانکند.

اگر توپ به کرنر رفت این دوبازیکن باید آماده دفاع close outباشندتامسیر شوت و نفوذ بازیکن مهاجم را مسدود کنند.

نقش دوبازیکن دفاع کننده در منطقه بالایی Box:

این دومدافع باید از رسیدن توپ به High post جلوگیری کنند و سرعت و آمادگی جسمانی عالی داشته باشند به اضافه این نکته این دوبازیکن باید درریباند هم کمک کنند و اگر درگیر ریباند نبودند می‌توانند با سرعت به زمین تیم حریف بروند و با ایجاد برتری نفری ازFast breakاستفاده کنند.

مربی و آنالیزور بسکتبال
علیرضا امیری 🇮🇷

دیدگاهتان را بنویسید