مؤفق‌ترین افرادی که می‌شناسیم در مورد به دست آوردن نتایج بلندمدت بسیار صبور هستند.

مؤفق‌ترین افرادی که می‌شناسیم در مورد به دست آوردن نتایج بلندمدت بسیار صبور هستند.

اگر مربی بسکتبال هستید، این ذهنیت دقیقی است که باید داشته باشید.

(یا اگر بازیکن هستید)

یکی از موارد دشوار در مورد مربیگری این است که پیشرفت، خطی نیست. قرار نیست شاهد پیشرفت تیم خود در هر تمرین و هر بازی باشید.

فرایند یادگیری / توسعه به سادگی این‌طور عمل نمی‌کند. بیشتر شبیه تصویری است که به اشتراک گذاشته‌ایم.

در کوتاه مدت مربیان باید؛

▫️برای هر دقیقه تمرین ارزش قائل شوند

▫️اطمینان حاصل کنند که بازیکنان مهارت‌های خود را به درستی اجرا می‌کنند

▫️کنار هم گذاشتن شیوه‌های مؤثر و کارآمد

▫️مدام خود را بهبود دهند تا مربی بهتری شوند

ما از آن دسته افرادی هستیم که می‌خواهند پیشرفت را ببینند و احساس کنند اما در نهایت، شما فقط باید کاری را انجام دهید که احساس می‌کنید منجر به بهتر شدن رشد بازیکنان شما می‌شود. پس؛

(الف) به کاری که انجام می‌دهید اعتماد کنید

(ب) صبور باشید

دیدگاهتان را بنویسید