تيم بسكتبال با ويلچر بانوان آويژه صنعت پارسا مشهد قهرمان ايران

تيم بسكتبال با ويلچر بانوان آويژه صنعت پارسا مشهد قهرمان ايران

تيم بسكتبال با ويلچر بانوان آويژه صنعت پارسا مشهد قهرمان ايران.

در دیدار پایانی، تیم زنجان را 47 – 38 بردند.

تیم‌های حاضر: زنجان، فارس، کرمان، اردبیل، اصفهان و آويژه صنعت.

دیدگاهتان را بنویسید