تفاوت بین آنالیزور و آمارگیر در بسکتبال

تفاوت بین آنالیزور و آمارگیر در بسکتبال

سایت خانه بسکتبال ایران؛ آنالیزورها تفاوت‌های زیادی با آمارگیران دارند اما بسیاری هستند که نوع کارکرد این دو را در کنار هم قرار می‌دهند.

🔸آنالیزورها؛

▫️بسکتبال زیاد می‌بینند.

▫️با سیستم‌های دفاع و حمله بسکتبال آشنایی دارند.

▫️آنالیز فردی بازیکنان را بلدند.

▫️دوره‌های مربیگری بیشتری را گذراندند.

▫️نوشتن مطالب بسکتبال را بلدند و تحلیل می‌کنند و به قول معروف «دست به قلم» دارند.

▫️اطلاعات‌شان مهم و کاربردی است.

▫️امینِ سرمربی و امانتدار تیم هستند.

▫️تیم‌ها باید حداقل یک یا دو آنالیزور داشته باشند.

▫️آنالیزورها با تجربه‌ای که کسب می‌کنند، در آینده می‌توانند کمک مربی و سرمربی شوند.

▫️با مشخصات فردی بازیکنان لیگ‌ها آشنا هستند.

▫️برای به روز بودن، کتاب‌های مربیگری را مطالعه می‌کنند.

🔸آمارگیرها؛

▫️در تمامی لیگ‌ها (لیگ برتر) آمارگیرها تحت نظر فدراسیون بسکتبال هستند تا آمار بازی را در اختیار رسانه‌ها و سرمربیان تیم‌ها قرار دهند.

▫️آنها ممکن است عضوی از تیم نباشند.

▫️آمارگیرها به نرم افزار آمار آشنایی دارند نه تحلیل بازی‌ها و فقط آمار فردی بازیکنان را در نرم افزار وارد می‌کنند. (با در نظر گرفتن استثنائات و تخصص برخی افراد در هر دو زمینه).

▫️استفاده از یک نفر برای آمار و آنالیز در یک تیم ترجیح داده نمی‌شود.

▫️تیم‌ها نباید از آمارگیر به عنوان آنالیزور در کنار مربیان خود استفاده کنند چون اشتباه محض است.

❗️آنالیز، تبدیل بسکتبال به قسمت‌های کوچکتر برای فهم بازی خود و تیم حریف است. یعنی تجزیه و تحلیل داده‌ها نه صرفاً اتکاء به داده‌ها.❗️

دیدگاهتان را بنویسید